OBS! Torsdagen den 2 maj 2019 kommer vi att flytta vår serveranläggning till nya lokaler samt utföra uppgraderingsarbeten mellan kl. 08:00 och 10:00 - detta för att kunna erbjuda en snabbare och stabilare drift av alla tjänster i framtiden.

Av tekniska skäl kommer alla tjänster vara ur funktion under delar av tiden, och kortare driftstörningar kan tänkas uppstå även efter detta. Sidorna kan tänkas fungera under delar av tiden, men vi avråder från viktigare arbeten före 10:00 den dagen då vi inte kan garantera att allt sparas. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och hoppas på överseende.

När ni loggar in som deltagare änvänder ni ert personnummer/fiktiva nr och som HL/IK/EK använder ni bokstäver, se den rödmarkerade texten "Hjälp med inloggning" för mer information

Hjälp med inloggning
Glömt bort lösenordet?

Kundtjänst och support
E-post: support@valideringsforum.se
Telefon: 010-150 17 70